close
تبلیغات در اینترنت
آموزش نقاشی چهره

kasebiآموزش نقاشی چهرهتوسط جان هوارد ساندندر این مجموعه چگونگی طرح زدن از روی چهره یک فرد در طی 29 مرحله و کشیدن یک نقاشی بسیار زیبا به تصویر کشیده…

امروز سه شنبه 04 مهر 1396